: Nhân sự

Nhân sự là bộ phận phụ trách toàn bộ nhân viên và các hoạt động liên quan đến nhân viên. Bên cạnh đó, Nhân sự cũng được coi như một thuật ngữ để mô tả toàn bộ lực lượng lao động của tổ chức.

vừa ứng tuyển

TẢI APP TÌM VIỆC NGAY