Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch Vụ, Khách Hàng có thể sử dụng các phương thức sau để được giải quyết:

Liên hệ thông qua tổng đài
Truy cập vào mục đơn hàng của Khách Hàng trên Ứng Dụng và chọn mục khiếu nại .

Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:

Đối với khiếu nại về chất lượng dịch vụ: thái độ làm việc, hư hỏng tài sản….mong quý Khách hàng khiếu nại ngay với chúng tôi, hoặc nêu rõ nội dung than phiền trong phần đánh giá từng người lao động;
Đối với khiếu nại về mất mát tài sản: khách hàng có thể thu thập thông tin và khiếu nại với chúng tôi trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc dịch vụ phát sinh mất mát, để được chúng tôi hỗ trợ giải quyết.

Thời hạn giải quyết khiếu nại:

The Ant sẽ giải quyết khiếu nại cho Bên khiếu nại trong khoảng thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.

Quy định về bồi thường

Các mức độ bồi thường và thời hạn bồi thường được căn cứ theo luật lao động hiện hành để thực hiện. Trong trường hơp Người Lao Động không chịu hợp tác The Ant có trách nhiệm hợp tác cung cấp các thông tin liên quan, hoặc đứng ra đền bù thay một phần thiệt hại nhưng tối đa không quá 10 lần giá dịch vụ.

Lưu ý:

Trong mọi trường hợp mức bồi thường không thấp hơn cước phí của Dịch vụ đã sử dụng và không vượt quá 10 lần giá dịch vụ liên quan đến thất thoát.
Với những hư hỏng hoặc thất thoát lớn (trên 10 triệu) cần có biên bản ghi nhận sự việc có xác nhận của Người gây hậu quả hoăc cơ quan có thẩm quyền.

Điều khoản miễn trừ (cho Người Lao Động)

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng The Ant sẽ được miễn trừ bởi các thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau:

Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Hợp đồng của Khách Hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng Hóa;
Khách Hàng không chứng minh được việc hư hỏng, mất mát là do lỗi của The Ant;
Khách Hàng không có chỉ dẫn cụ thể về công việc dẫn đến Người Lao Động thao tác sai dẫn đến hư hỏng (Người Lao Động có quyền ghi âm, qua video về hướng dẫn của Khách hàng nhằm nắm rõ hơn về thao tác và yêu cầu của công việc được giao);
Những công việc yêu cầu bằng cấp chuyên môn, và đào tạo dài ngay mới thực hiện được nhưng Khách hàng lại giao cho Người Lao Động thực hiện đẫn đến hư hỏng, thất thoát.
Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Hợp đồng và theo quy định pháp luật;
Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách Hàng thì The Ant được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách Hàng gây ra.