: Cơ khí chế tạo

Cơ khí Chế tạo là ngành tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích, phục vụ cho đời sống.

vừa ứng tuyển

TẢI APP TÌM VIỆC NGAY