: Bảo hiểm

Người tư vấn viên bảo hiểm chính là vị đại sứ của nhà bảo hiểm, cung cấp thông tin về sản phẩm cho khách hàng, tư vấn cho khách hàng thấy rõ những giá trị mà sản phẩm bảo hiểm mang lại là bảo vệ tài chính cho khách hàng trước mọi rủi ro về tai nạn, bệnh tật và tuổi già.

vừa ứng tuyển

TẢI APP TÌM VIỆC NGAY