[section label=”Hero” bg_color=”rgb(248, 238, 195)” padding=”0px” padding__sm=”0px” height__sm=”430px” height__md=”500px”]

[row style=”large” width=”custom” custom_width=”1300px” v_align=”bottom” h_align=”right”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__md=”0px 20px 0px 20px”]

[gap height=”50px” height__md=”0px”]

The Ant

[ux_text font_size=”1.75″ text_align=”left”]

Tuyển dụng thật nhàn, bảo hành 100%

[/ux_text]
[gap height=”0px” height__sm=”110px” height__md=”90px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[row label=”Hero Images” style=”small” width=”custom” custom_width=”1440px” v_align=”bottom”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__md=”0px 20px 0px 20px” margin=”-400px 0px 0px 0px” margin__md=”-200px 0px 0px 0px”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” height__md=”400px” bg=”14031″ bg_color=”rgb(255, 239, 234)”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__md=”0px 20px 0px 20px” margin=”-400px -1px 0px 0px” margin__md=”0px – 0px 0px”]

[ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” height__md=”400px” bg=”13956″ bg_color=”rgb(255, 239, 234)” bg_pos=”25% 86%”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 40px 0px 40px” padding__md=”0px 21px 0px 20px” margin=”0px 0px -16px 0px”]

[button text=”Tải app đăng tuyển ngay” color=”secondary” padding=”5px 0px 05px 0px” radius=”10″ expand=”true” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/app-tuyen-dung-the-ant/”]

[/col]

[/row]
[section label=”Icon Boxes” padding=”70px” padding__sm=”40px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”6″ align=”center”]

[ux_text font_size=”2.25″ line_height=”0.75″]

Dịch vụ của The Ant

[/ux_text]

Có hơn 100 ứng viên trong bán kính 5km đang chờ để ứng tuyển vào công việc của bạn. Lựa chọn ứng viên chất lượng thông qua lịch sử đánh giá.

[/col]

[/row]
[row style=”small” col_bg_radius=”5″ v_align=”equal” padding=”70px 40px 70px 40px” padding__md=”30px 20px 30px 20px” depth_hover=”3″]

[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 250, 238)”]

[featured_box img=”13957″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size=”1.25″ font_size__md=”1″]

Tuyển dụng nhân viên

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/app-tuyen-dung-the-ant/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(235, 241, 251)”]

[featured_box img=”14208″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size=”1.25″ font_size__md=”1″]

Lao động thời vụ

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/app-tuyen-dung-the-ant/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255, 241, 250)”]

[featured_box img=”14052″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size=”1.25″ font_size__md=”1″]

Freelancer – làm việc từ xa

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/app-tuyen-dung-the-ant/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(237, 250, 254)”]

[featured_box img=”13958″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size=”1.25″ font_size__md=”1″]

Trainee – thực tập sinh

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/app-tuyen-dung-the-ant/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(241, 234, 254)”]

[featured_box img=”14210″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size=”1.25″ font_size__md=”1″]

Xuất khẩu lao động

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”Xem thêm” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/app-tuyen-dung-the-ant/”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(228, 248, 246)”]

[featured_box img=”14055″ img_width=”50″ pos=”center” link=”#”]

[ux_text font_size=”1.25″ font_size__md=”1″]

Đào tạo và hướng nghiệp

[/ux_text]
[gap height=”10px”]

[button text=”Learn more” color=”secondary” style=”link” size=”small” icon=”icon-angle-right” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/the-ant-work-tim-kiem-viec-lam-phu-hop-quanh-ban/”]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dịch vụ của the ant” visibility=”hidden”]

[ux_text text_align=”center”]

DỊCH VỤ CỦA – THE ANT

[/ux_text]
[gap height__sm=”35px”]

[row style=”large”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”13958″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Tuyển dụng nhân viên

The ant – app tuyển dụng & việc làm realtime trên nền tảng mobile với hơn 100.000 cơ hội “Việc Tốt – Thu nhập Cao”, được hơn 1000 doanh nghiệp khắp mọi nơi tin dùng…

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”13957″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Lao động thời vụ

The ANT cung cấp tất cả các dịch vụ lao động phổ thông tốt nhất phù hợp cho khách hàng. Tuyển sale hỗ trợ bán hàng tại siêu thị, chuỗi cửa hàng, tại shop hoặc quầy hội chợ…

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”13959″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Freelancer – làm việc từ xa

Tìm và thuê các freelancer hàng đầu khắp mọi nơi. Tuyển dụng và tìm kiếm nhiều vị trí work from home với mức lương hấp dẫn, chủ động về thời gian…

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[row style=”large”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”13967″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Trainee – thực tập sinh

Với hàng ngàn tin tuyển dụng Trainer, môi trường chuyên nghiệp, phúc lợi tốt. Từ những công ty hàng đầu về chỉ số tạo môi trường phát triển nghề nghiệp…

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”13966″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Xuất khẩu lao động

The Ant là cầu nối giữa giúp hàng ngàn lao động đi các nước như: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Châu Âu…. và nhiều nước trên thế giới.

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”13964″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Đào tạo và hướng nghiệp

Chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu về hỗ trợ hướng nghiệp tại Việt Nam… Cũng như các chương trình hỗ trợ phát triển nghề nghiệp phù hợp theo từng ngành nghề cụ thể…

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[gap height=”70px” height__sm=”25px”]

[/section]
[section label=”About” bg_color=”rgb(248, 238, 195)” padding=”60px”]

[gap]

[row style=”large” v_align=”bottom”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 40px 0px 0px” padding__md=”0px 20px 0px 20px” margin=”0px 0px -17px 0px”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Câu chuyện về TheAnt.Work

[/ux_text]

THE ANT ra đời với mục tiêu trở thành cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động lân cận, một cách đơn giản và nhanh chóng. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự mọi lúc mọi nơi với số lượng bất kỳ.

Trong nền kinh tế sôi động hiện nay, nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi và cần được đáp ứng ngay. Bạn không thể biết chính xác ngày mai bạn có bao nhiêu khách hàng để phục vụ. Chính yếu tố đó để duy trì một đôi ngũ nhân sự cố định có thể phục vụ ngay nhu cầu thị trường luôn biến thiên là rất tốn kém. Nếu chúng ta không đáp ứng ngay nhu cầu của khách hàng, khách hàng có nguy cơ bị đối thủ cạnh tranh giành mất.

[gap height__md=”75px”]

[button text=”Tìm hiểu thêm” color=”secondary” padding=”5px 0px 05px 0px” radius=”10″ expand=”true” link=”http://theant.work/tai-ung-dung/app-tuyen-dung-the-ant/”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” padding__md=”0px 20px 0px 20px”]

[ux_banner height=”650px” height__sm=”300px” height__md=”450px” bg=”5928″ bg_color=”rgb(255, 239, 234)” bg_pos=”0% 32%” visibility=”hidden”]

[/ux_banner]
[ux_image id=”5928″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Quote” padding=”50px” height=”300px”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap height=”50px”]

[ux_text font_size=”1.5″ font_size__md=”1.25″]

“Một công ty muốn phát triển được nhanh thì phải giỏi trong việc tìm ra nhân tài, đặc biệt là những nhân tài thông minh.”

[/ux_text]

– Bill Gates

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(248, 238, 195)” padding=”59px” height=”300px” border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgb(235, 235, 235)”]

[row style=”large” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”15px 15px 15px 15px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”2″ depth_hover=”5″]

[ux_image id=”4723″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_text text_align=”left”]

Danh ngôn về lao động

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing

William Arthur Ward

[/ux_text]
[ux_html]

[/ux_html]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Social Media” bg_color=”rgb(248, 238, 195)” visibility=”hidden”]

[gap height=”50px”]

[ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

Follow me

[/ux_text]
[row width=”custom” custom_width=”1300px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_gallery ids=”19539,19532,19529,19534″ width=”full-width” col_spacing=”xsmall” columns__md=”4″ image_height=”100%” image_hover=”fade-out” text_pos=”middle” text_size=”xsmall”]

[gap height=”25px”]

[ux_text text_align=”center”]

@TheAnt

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]