Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, được gọi tắt là Ngân hàng Á Châu (ACB), chính thức đi vào hoạt động kinh doanh ngày 4 tháng 6 năm 1993 được do ông Nguyễn Quang Phúc đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch HĐQT.

Website: abc.com.vn

Sản phẩm dịch vụ chính

  • Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng.
  • Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng.
  • Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng).
  • Kinh doanh ngoại tệ và vàng.
  • Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.
  • Cho vay tín chấp vay online
  • Đã liên kết với Kexim Bank (VL.C) nên vẫn sử dụng của Kexim Bank
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tuyển dụng
Ngân hàng ACB khánh thành trụ sở mới

Cơ cấu tổ chức

  • Bảy khối: Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp, Ngân quỹ, Phát triển kinh doanh, Vận hành, Quản trị nguồn lực, công nghệ thông tin.
  • Bốn ban: Kiểm toán nội bộ, Chiến lược, Đảm bảo chất lượng, Chính sách và Quản lý tín dụng.
  • Hai phòng: Tài chính, Thẩm định tài sản (trực thuộc Tổng giám đốc)

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tuyển dụng

Nhằm đáp ứng chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tuyển dụng liên tục các vị trí.

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận