Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam – Ngân hàng Quốc Tế VIB, là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Sau 26 năm hoạt động, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc.

Giới thiệu về Ngân hàng Quốc Tế VIB

Ngân hàng Quốc Tế VIB được thành lập ngày 18/9/1996 với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên.

Đến ngày 30/06/2022, vốn điều lệ VIB đạt hơn 21.076 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 28.250 tỷ đồng và tổng tài sản đạt  hơn 348.000 tỷ đồng.

VIB hiện có hơn 11.000 cán bộ nhân viên làm việc tại 174 chi nhánh và phòng giao dịch ở 27 tỉnh/thành trọng điểm trong cả nước.

Địa chỉ: Tầng 1, 2 Tòa nhà Sailing Tower – 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: vib.com.vn

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ( Ngân hàng Quốc Tế VIB ) tuyển dụng
Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Ngân hàng quốc tế VIB

Ngành nghề kinh doanh

  • Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam
  • Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước
  • Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và của các tổ chức tín dụng khác
  • Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân; Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng
  • Chiếu khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá
  • Thực hiện hoạt động bao thanh toán
  • Mua bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Ngân hàng Quốc Tế VIB tuyển dụng

Nhằm đáp ứng chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, Ngân hàng Quốc Tế VIB tuyển dụng liên tục các vị trí.

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận