Giới thiệu chung

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia – Ngân hàng BIDC là ngân hàng và công ty con trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Campuchia.

Website: bidc.com.vn

Ngân hàng này có chi nhánh tại tất cả các thành phố lớn ở Campuchia, cũng như tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

[ Ngân hàng BIDC ] Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia tuyển dụng
Nhân sự Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia

Lịch sử

Tiền thân của ngân hàng có tên là Ngân hàng Đầu tư Thịnh Vượng được thành lập vào năm 2007. Sau khi tái cơ cấu, ngân hàng này có tên hiện tại là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia, gọi tắt là BIDC.

Trên cơ sở chỉ đạo thống nhất và ủng hộ của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Phương Nam đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDCC) tại Campuchia

Tại thị trường này, với dự án đầu tiên là mua lại Ngân hàng Đầu tư Thịnh Vượng Campuchia (PIB),  tái cơ cấu toàn diện, đổi tên Ngân hàng thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC).

Ngân hàng BIDC tuyển dụng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, Ngân hàng BIDC tuyển dụng liên tục các vị trí.

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận