Tuyển trình dược viên tại Đà Nẵng – Công ty Bách Khang tuyển dụng

1 Toàn thời gian
Đà Nẵng

Địa Chỉ: 35 Mân Quang 6, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Công ty TNHH Bách Khang tuyển trình dược viên tại Đà Nẵng. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty TNHH Bách Khang Việt Nam là: Dược phẩm, thiết bị – vật tư tiêu hao y tế và thực phẩm chức năng

1. Mô tả công việc trình dược viên tại Đà Nẵng

Xây dựng quan hệ khách hàng, bán hàng, đạt chỉ tiêu về doanh số và mục tiêu phát triển bền vững của công ty

• Hàng ngày thực hiện các cuộc thăm viếng với mục đích tiếp cận khách hàng tiềm năng, thiết lập các mối quan hệ bán hàng, phân phối sản phẩm tuân theo lịch làm việc hàng tuần đã được thống nhất với ĐHKD

• Chủ động khai thác nguồn khách hàng tiềm năng để gia tăng lượng khách hàng
• Xây dựng và phát triển mối quan hệ sâu sắc và dài hạn với khách hàng trong hoạt động kinh doanh
• Giới thiệu và tư vấn đầy đủ các chương trình thúc đẩy thương mại tới tận tay khách hàng theo đúng nội dung đã được ban hành.Quản lý và gia tăng tối đa doanh thu bán hàng hiện có
• Tuân thủ các qui định quản lý tài chính trong hoạt động bán hàng bao gồm: xác định nhu cầu công nợ, thẩm định và đề nghị áp dụng chính sách công nợ phù hợp, theo dõi và nhắc nhở khách hàng trả nợ đúng điều kiện và điều khoản công nợ được áp dụng. Chiụ trách nhiệm cuối cùng về công nợ xấu cho các khách hàng do mình đề xuất.
• Thu thập, báo cáo kịp thời về các thông tin liên quan đến các hoạt động cuả thị trường (hoạt động cuả đối thủ, giá cả, chương trình khuyến mãi …)
• Thường xuyên theo dõi, cập nhật doanh số bàn hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để có giải pháp cụ thể nhằm đạt được chỉ tiêu được giao.

2. Nhiệm vụ khác của trình dược viên tại Đà Nẵng:

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý (nếu có)
• Tuân thủ chính sách bảo vệ trẻ em, chính sách phòng chống gian lận – hối lộ và các chính sách nội bộ khác của tổ chức. Bất kỳ vi phạm liên quan đến các chính sách này, tùy từng mức độ sẽ bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động và Nội quy lao động của công ty

Ứng tuyển ngay tại ứng dụng The Ant với vị trí trình dược viên tại Đà Nẵng.

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận

Job Features

Job Category1 Nhân viên

Apply Online