Nhằm mở rộng địa bàn, Công ty Dược sinh phẩm Eu – Eubiopharm tuyển dụng trình dược viên Otc tại Hà Nội. Công ty Dược phẩm Eu – Eubiopharm là công ty n...