CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) là một trong những Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp được Bộ Tài chính công bố danh sách hàng năm. Công ty IAC được thành lập kể từ năm 2001 và hoạt động theo phương châm: Độc Lập, Khách Quan, Trung Thực Và Bí Mật Số Liệu Của Khách Hàng.

Địa chỉ:

Tầng 1, tòa nhà Vietphone Building 2, 21 Phan Kế Bính, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM

Tầng 6, CT1, tòa nhà Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Website: http://www.auditiac.com/

Giới thiệu về Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập IAC

Mục tiêu hoạt động của Công ty là giúp khách hàng và những người quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, cung cấp những thông tin đích thực và cần thiết để tổ chức điều hành hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp với thực tiễn.

Hoạt động của Công ty nhằm góp phần phát hiện và ngăn ngừa những rủi ro cho doanh nghiệp, trợ giúp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

[IAC] Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập tuyển dụng
[IAC] Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập tuyển dụng
IAC thực hiện kiểm toán theo đúng các nguyên tắc và hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan về hoạt động kiểm toán của Nhà nước Việt Nam.

Các dịch vụ tại IAC

Tư vấn định giá, quản trị, tài chính, kế toán, thuế, tin học

+ Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa và các mục đích khác

+ Định giá tài sản, thẩm định tình hình tài chính

+ Tư vấn quản trị doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, giá trị tài sản

+ Tư vấn thuế và việc chấp hành luật, tư vấn áp dụng Chế độ kế toán – tài chính

Kiểm toán

+ Kiểm toán báo cáo tài chính (theo luật định, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản … )

+ Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án

+ Kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ và các mục đích đặc biệt

+ Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế

Đào tạo – Dạy nghề

+ Cung cấp dịch vụ kế toán, kế toán trưởng

+ Xây dựng tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp; Huấn luyện đào tạo kế toán và kiểm toán viên nội bộ.

+ Giới thiệu, tuyển dụng nhân viên chuyên ngành Tài chính- kế toán và kiểm toán cho các doanh nghiệp

+ Tư vấn lựa chọn các phần mềm tin học về kế toán và quản trị

+ Tư vấn việc lựa chọn trang bị thiết bị tin học và các dịch vụ khác có liên quan

Đại lý thuế

+ Soạn thảo văn bản giao dịch với Cơ quan Thuế.

+ Giao dịch với Cơ quan Thuế.

+ Tiếp nhận hồ sơ gửi Cơ quan Thuế.

+ Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý để xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 của người nộp thuế.

+ Khai thuế, xác định số thuế phải nộp theo tháng – quý – năm theo từng sắc thuế, phương pháp thuế khoán cho người nộp thuế.

+ Thực hiện thủ tục để Cơ quan Thuế xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong các trường hợp: xuất cảnh – giải thể – phá sản – chấm dứt hoạt động … của người nộp thuế.

+ Thực hiện thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế.

+ Soát xét, chuẩn bị hồ sơ phục vụ việc kiểm tra, thanh tra của Cơ quan Thuế đối với người nộp thuế.

+ Các dịch vụ thuế có liên quan.

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC tuyển dụng

Nhằm duy trì tốc độ và đạt các mục tiêu phát triển Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC tuyển dụng liên tục các vị trí.

 

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận