Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt là Công ty Kiểm toán đầu tiên của Khu vực phía Nam được thành lập theo Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập và Thông tư số 60/2006/TT-BTC ngày 28/06/2006 của Bộ Tài chính.

Địa chỉ: 386/51, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Website: https://saovietaudit.com/

Giới thiệu về Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Để tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời, phát triển của hoạt động kiểm toán độc lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 về kiểm toán độc lập và Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105.

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tuyển dụng
Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tuyển dụng

Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 có hiệu lực, doanh nghiệp kiểm toán trong nước thành lập mới theo các hình thức: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Doanh nghiệp Nhà nước kiểm toán, công ty cổ phần kiểm toán đã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ trước ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực được phép chuyển đổi theo một trong các hình thức doanh nghiệp quy định nêu trên trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 105/2004/NĐ-CP có hiệu lực.

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt có đủ năng lực cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chuyên ngành

Dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán báo cáo tài chính; Soát xét báo cáo tài chính.

Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế.

Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ.

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư.

Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

Dịch vụ tư vấn

Tư vấn tài chính; tư vấn thuế; Tư vấn nguồn nhân lực;

Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin; Tư vấn quản lý.

Dịch vụ khác

Dịch vụ kế toán.

Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán.

Với chất lượng và hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời các vấn đề quan tâm của Quý khách hàng.

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tuyển dụng

Nhằm duy trì tốc độ và đạt các mục tiêu phát triển Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tuyển dụng liên tục các vị trí.

 

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận