Công ty Cổ phần Dược phẩm INFO Việt Nam (INFO PHARMA) được thành lập với mong muốn chung tay đóng góp nhiều hơn nữa vào việc điều trị bệnh tật, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cung cấp thông tin tin cậy cho ngành y dược nước nhà và cộng đồng. Với phương châm “Kết nối cùng phất triển” là mục tiêu mà INFO PHARMA hướng tới bởi chúng tôi hiểu rằng kết nối sức mạnh và chia sẽ những lợi ích để bảo vệ chăm sóc sức khỏe công đồng là góp phần phát triển xã hội thịnh vượng phồn vinh. Chúng tôi nguyện rằng sẽ nỗ lực hết mình vì sức khỏe cộng đồng ngày một tốt hơn.

Địa chỉ: Ngõ 81 Đức Giang, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: http://infopharma.com.vn/

Công ty Cổ phần Dược phẩm INFO Việt Nam tuyển dụng

Sứ mệnh của Công ty Cổ phần Dược phẩm INFO Việt Nam

Cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, hiệu quả điều trị cao nhất với giá cả hợp lý và chi phí điều trị thấp nhất cho bệnh nhân. Liên tục nghiên cứu và ứng dụng khoa học sáng tạo để dưa ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu điều trị và phòng chống bệnh tật cũng như năng cao sức khỏe con người. Cung cấp những thông tin tin cậy cho ngành y dược nước nhà và cộng đồng.

Tầm nhìn của Công ty Cổ phần Dược phẩm INFO Việt Nam

Trở thành một hãng dược phẩm phân phối chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó tập trung vào các sản phẩm phối hợp tinh hoa cổ truyền và y học hiện đại, các sản phẩm tiên phong trong điều trị và phòng chống bệnh tật. Cùng đó song song phát triển chuỗi lợi thế cạnh tranh cốt lõi, hệ thống phân phối rộng khắp chuyên nghiệp, chuỗi thương hiệu mạnh, thân thiện và hướng đến cộng đồng, hệ thống quản trị và văn hoá doanh nghiệp đặc thù, liên tục ứng dụng đầu tư đổi mới công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Dược phẩm INFO Việt Nam

ĐOÀN KẾT : Để tạo sức mạnh, tất cả hướng tới mục tiêu chung của công ty

CHUYÊN NGHIỆP. Để vững mạnh và phát triển không ngừng

SÁNG TẠO. Để nâng cao hiệu quả và hiệu suất công việc

TÔN TRỌNG. Để bình đẳng, công bằng, công minh

KỶ CƯƠNG. Để chuẩn mực trong hành động, uy tín trong công việc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm INFO Việt Nam tuyển dụng

Nhằm duy trì tốc độ và đạt các mục tiêu phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm INFO Việt Nam tuyển dụng liên tục các vị trí

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận