Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Việt Nam được thành lập năm năm 2002 với lĩnh vực hoạt động kinh doanh về các sản phẩm ngành dược mỹ phẩm như khẩu trang, bông tăm, giấy thấm dầu, film chống dầu… Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh, công ty không ngừng phát triển các sản phẩm đa dạng hóa về chủng loại và các sản phẩm để ngày càng không ngừng vươn xa hơn ra thị trường tiêu dùng trong nước cũng như nước ngoài

Địa chỉ: Nhà A7-369 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

VPGD: P504C , Đường 188/7 Thành Thái , P12 , Q. 10, TP. HCM

Website: https://www.vpc-online.com.vn

Dược mỹ phẩm Việt Nam tuyển dụng
Sản phẩm của Dược mỹ phẩm Việt Nam

Tầm nhìn của dược mỹ phẩm Việt Nam

Trở thành công ty hàng đầu về năng lực phát triển thị trường cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp có chất lượng với độ tin cậy cao phù hợp với nhu cầu đa dạng tại Việt Nam và khu vực .

Giá trị cốt lõi của dược mỹ phẩm Việt Nam

Để đảm bảo huy động tốt nhất các thế mạnh và nguồn lực hiện có cho phát triển với tốc độ nhanh và bền vững, chúng tôi xây dựng và phấn đấu bồi đắp những giá trị được coi như nền tảng cho sự thành công của mình.

1. Đồng thuận

Mọi thành viên trong công ty cùng chia sẻ các mục tiêu phát triển và coi đó là tiền đề để đạt tới những thành quả lớn hơn trong tương lai. Cùng tương trợ, tạo động lực lẫn nhau với ý thức rõ rệt rằng làm thành viên của một tập thể tốt mang lại lợi ích lớn hơn các nỗ lực của hoạt động đơn lẻ.

2. Công bằng

Dược mỹ phẩm Việt Nam luôn hướng tới tạo dựng một môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ công bằng cho tất cả những cá nhân có đóng góp vật lực và trí lực cho sự phát triển chung. Sự công bằng còn được thể hiện ở sự đánh giá và ghi nhận năng lực làm việc và ý thức trách nhiệm trong suốt quá trình công tác.

3. Dân chủ và cởi mở

Mọi cấp lãnh đạo của Công ty luôn cần ý thức rõ rệt về tầm quan trọng của tác phong dân chủ trong lãnh đạo, qua đó cho phép và khuyến khích nhân viên được gửi các khiếu nại, góp ý hoặc trực tiếp bàn bạc các vấn đề mà họ cho là có liên quan tới sự phát triển của Dược mỹ phẩm Việt Nam.

Nhân viên được phép trao đổi, gián tiếp hoặc trực tiếp, với các cấp quản lý cao hơn hoặc Tổng giám đốc nếu thấy rằng cấp trên trực tiếp đã không có sự giải quyết thấu đáo hoặc chính là một phần của vấn đề.

Nghiêm cấm sự trả thù, gây khó khăn dưới bất cứ hình thức nào đối với nhân viên dám nói lên điều mà họ tin là đúng và trung thực.

4. Chuyên nghiệp

Mọi thành viên, phòng ban trong bộ máy tổ chức của Công ty luôn cần hiểu rõ và có ý thức cao về phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và bổn phận của mình cũng như cần nắm rõ quy trình tác nghiệp cho mỗi loại nhiệm vụ được giao phó.

5. Sáng tạo

Mọi thành viên trong công ty không ngừng nghiên cứu, tìm tòi và đề xuất các sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả làm việc cũng như hình ảnh chung của Dược mỹ phẩm Việt Nam.

6. Khát vọng làm việc/ Tính tiên phong

Khát vọng làm việc giúp năng động và tiên phong hơn trong công việc. Nhìn ra và khắc phục các trở ngại đối với khát vọng làm việc, khắc phục sức ỳ và tính ỷ lại và thụ động trong công việc; dám chủ động đi đầu và mong muốn đi đầu là tinh thần luôn được khuyến khích và đánh giá cao tại công ty.

7. Chính trực

Công ty luôn đòi hỏi chính mình, các cổ đông, mọi nhân viên và các đối tác tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức, không che giấu hoặc làm những việc mờ ám có thể phương hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên,…

8. Cầu thị, không ngừng học hỏi

Từ lãnh đạo tới các nhân viên công ty đều ý thức rằng việc học hỏi đúc rút kinh nghiệm cần được diễn ra một cách liên tục trong một thời đại phát triển nhảnh chóng. Khiêm tốn, biết lắng nghe, và dám sửa đổi là các đức tính cần thiết của một thành viên có năng lực.

9. Tôn trọng con người

Công ty cam kết đối xử với nhân viên bằng sự tôn trọng và đề cao nhân phẩm, Dược mỹ phẩm Việt Nam luôn coi yếu tố con người là hòn đá tảng cho sự thành công của mình và xác định thứ tự ưu tiên cao trong đầu tư cho nhân sự.

10. Hợp tác

Dược mỹ phẩm Việt Nam luôn xác định rõ vai trò quan trọng của hợp tác và cùng phát triển, sự hợp tác tốt và có hiệu quả giữa Công ty và đối tác cũng như giữa các phòng ban và nhân viên trong tổ chức là một trong những nhân tố quyết định cho sự lớn mạnh của Công ty.

Công Ty cổ phần Dược mỹ phẩm Việt Nam tuyển dụng

Nhằm duy trì tốc độ và đạt các mục tiêu phát triển, Công ty Dược mỹ phẩm Việt Nam tuyển dụng liên tục các vị trí.

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận