Công ty cổ phần Dược- Mỹ Phẩm HMD Pharma do các Cổ đông cá nhân có kinh nghiệm thâm niên trong ngành Dược Mỹ phẩm điều hành ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập

Với những điểm chung về tầm nhìn, sứ mệnh chúng tôi đã quyết định hợp tác cùng với công ty dược phẩm HMD pharma để cùng nhau cộng hưởng phát triển và hướng đến chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng

Năm 2020, Công ty Dược Mỹ Phẩm HMD PHARMA (gọi tắt là HMD PHARMA) chính thức thành lập  tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Hamada chăm lo sức khỏe người Việt

Công ty cổ phần Dược- Mỹ Phẩm HMD Pharma tuyển dụng

Nhằm duy trì tốc độ và đạt các mục tiêu phát triển kinh doanh, Công ty cổ phần Dược- Mỹ Phẩm HMD Pharma tuyển dụng liên tục các vị trí

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận