Tuyển trình dược viên OTC tại Lạng Sơn – Công Ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco tuyển dụng

Tuyển trình dược viên OTC tại Lạng Sơn – Công Ty Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco tuyển dụng

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tuyển trình dược viên OTC tại Lạng Sơn. Công ty được thành lập ngày 19/5/1989; hoạt động trong lĩnh nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, xuất nhập khẩu thuốc và trang thiết bị dụng cụ y tế. Với hơn 30 năm xây dựng và…

Tuyển trình dược viên ETC tại Lạng Sơn – Công ty thương mại và dược phẩm Hưng Việt tuyển dụng

Tuyển trình dược viên ETC tại Lạng Sơn – Công ty thương mại và dược phẩm Hưng Việt tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thương Mại và Dược phẩm Hưng Việt tuyển trình dược viên ETC tại Lạng Sơn. Công ty được thành lập tiền thân từ Công ty TNHH thương mại và Dược phẩm Hưng Việt vào ngày 27/12/2002. Ngày 21/8/2017 Công ty chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần….