Tuyển trình dược viên ETC tại Lai Châu – Công ty Dược Phẩm EXTRA tuyển dụng

Tuyển trình dược viên ETC tại Lai Châu – Công ty Dược Phẩm EXTRA tuyển dụng

Công ty TNHH Dược Phẩm EXTRA tuyển dụng trình dược viên ETC tại Lai Châu. Với phương châm ”Chung tay vì sức khỏe Cộng Đồng ”. Công ty TNHH Dược Phẩm EXTRA Việt Nam luôn lấy hạnh phúc và sức khỏe của mọi người làm tôn chỉ phấn đấu. Bằng khát vọng và đam mê…

Tuyển trình dược viên OTC tại Lai Châu – Công ty Dược Phẩm EXTRA tuyển dụng

Tuyển trình dược viên OTC tại Lai Châu – Công ty Dược Phẩm EXTRA tuyển dụng

Công ty TNHH Dược Phẩm EXTRA Việt Nam tuyển trình dược viên OTC tại Lai Châu. Với phương châm ”Chung tay vì sức khỏe Cộng Đồng ”. Công ty TNHH Dược Phẩm EXTRA Việt Nam luôn lấy hạnh phúc và sức khỏe của mọi người làm tôn chỉ phấn đấu. Bằng khát vọng và đam…