Tuyển trình dược viên ETC tại Điện Biên – Công ty Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt tuyển dụng

Tuyển trình dược viên ETC tại Điện Biên – Công ty Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thương Mại và Dược phẩm Hưng Việt tuyển trình dược viên ETC tại Điện Biên. Công ty được thành lập tiền thân từ Công ty TNHH thương mại và Dược phẩm Hưng Việt vào ngày 27/12/2002. Ngày 21/8/2017 Công ty chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần….

Tuyển trình dược viên OTC tại Điện Biên – Công ty Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt tuyển dụng

Tuyển trình dược viên OTC tại Điện Biên – Công ty Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thương Mại và Dược phẩm Hưng Việt tuyển trình dược viên OTC tại Điện Biên. Công ty được thành lập tiền thân từ Công ty TNHH thương mại và Dược phẩm Hưng Việt vào ngày 27/12/2002. Ngày 21/8/2017 Công ty chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần….

Tuyển dụng trình dược viên ETC tại Điện Biên- Công ty Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Tuyển dụng trình dược viên ETC tại Điện Biên- Công ty Dược Phẩm Vĩnh Phúc

Tuyển dụng trình dược viên ETC tại Điện Biên- Hơn 60 năm qua, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc – VINPHACO đã khẳng định vị thế và uy tín của một Doanh nghiệp Dược phẩm hàng đầu Việt Nam, có chiến lược phát triển bền vững…