Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Proshipser (PHRD) là một trong các công ty thành viên của Tổng công ty Proshipser được thành lập năm 2015 từ trung tâm XKLĐ của công ty với mục tiêu trước mắt là tập trung tuyển chọn, đào tạo tu nghiệp sinh đưa đi làm việc tại thị trường lao động Nhật Bản.

Địa chỉ: 8A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: http://proshipser.com/

Công ty cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực Proshipser tuyển dụng
Công ty cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực Proshipser tuyển dụng xuất khẩu lao động và du học sinh

Giới thiệu về công ty phát triển nguồn nhân lực Proshipser

Từ khi thành lập, mỗi năm công ty đưa đi lao động tại Nhật trên dưới 200 tu nghiệp sinh.

Do làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo đến việc cử đại diện tại Nhật và sự liên hệ, kết hợp chặt chẽ giữa BGĐ công ty với các nghiệp đoàn cũng như chủ sử dụng lao động tại Nhật nên các tu nghiệp sinh của công ty có phẩm chất đạo đức tốt, chăm chỉ làm việc, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động cũng như luật pháp nước sở tại, được Cục QLLĐNN của Bộ LĐTBXH Việt Nam đánh giá cao và luôn giữ được uy tín với các nghiệp đoàn và chủ sử dụng lao động tại Nhật.

Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Proshipser đang ngày càng phát triển và mở rộng và luôn mong muốn được hợp tác với các đối tác, bạn bè trong và ngoài nước để cùng phát triển.

Công ty cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực Proshipser tuyển dụng

Nhằm duy trì tốc độ và đạt các mục tiêu phát triển Công ty Phát triển Nguồn nhân lực Proshipser tuyển dụng liên tục các vị trí.

Tải app The Ant Work để ứng tuyển ngay hoặc xem các tin tuyển dụng lân cận. Tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp gần nhà ngay trên thiết bị di động của mình.

TẢI NGAY

Bình luận